LearningCenterShopBlog
 
 

06 5367 9931
LEUDAL TRADING COMPANY


Zonnepanelen-doehetzelf-pakketten-kopen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   xx

Wat is Zonne-Energie?

De techniek waarmee zonnestraling omgezet wordt in stroom of warmte.

Zonne-energie (PV) is een schone vorm van energie. Zonnepanelen hebben geen onderhoud nodig en een levensduur van meer dan 25 jaar.

.  Stroom uit zonnecellen (PV)
   Net-gekoppelde systemen op daken van woningen, bedrijfshallen etc. en in het open veld.

.  Autonome systemen (offgrid) voor vakantie-huisje, camper, boot e.d.

Thermische zonne-energie
Zonnecollector o.a. voor het verwarmen van tapwater. Zonnewarmte wordt ook gebruikt voor het verwarmen van zwembaden, woningen, koeling, etc.

Wat is Wind-Energie?

Dit is elektrische energie die met een windturbine gewonnen wordt.

Windenergie van windmolens wordt al eeuwenlang gebruikt.


Windmolens zetten de bewegings-energie van lucht (wind) om in rotatie-energie o.a. voor het opwekken van elektriciteit of mechanische arbeid.

 

 

 

 

 

 

Wat is Bio-Energie?

Ruim de helft van de duurzame energie die wordt opgewekt, komt uit biomassa.

Bio-Energie komt vrij bij verbranding, vergassing of vergisting  van o.a.

.  hout,  groente- en fruit-afval
.  plantaardige olie
.  met en speciaal geteelde gewassen.

De hele productieketen telt mee voor de milieuvriendelijkheid van bio-energie: oorsprong, vervoer en hoe de  energie uit de biomassa wordt gehaald.

Biomassa = korte CO2-kringloop
Bij verbranding van biomassa (AVI's)komt CO2 (broeikasgas) vrij. Anders dan bij fossiele brandstoffen, is deze CO2 relatief kortgeleden door de biomassa opgenomen.


Wij zijn uw expert en adviseur voor
Nederland en Belgie   DHZ-Pakketten

 
   Plat Dak-Sets

Zonnepanelen
Omvormers
SolarEdge Innovatie  
Koopjeshoek
Slimme Energie en Scherp Geprijsd

In ons ruime assortiment vindt u zonnepanelen en
omvormers van A-merken.

Onze experts zoeken met u naar de beste oplossing voor uw dak,
want elk dak is anders.

Ga naar KennisCentrum Zonnepanelen


Zonnepanelen

     Omvormers

Montagematerialen

 
         
 ZONNE-ENERGIE
 ENERGIE-OPSLAG  LAAD-SYSTEMEN  ENERGIE-MANAGEMENT  CONTACT

SolarWindBioShop en Romar Products zijn handelsnamen van Leudal Trading Company cv, de Lombardije 50, NL  6041 DA Roermond

 

Algemene Voorwaarden    Copyright © Romar Products  2017.