LearningCenterShop
 
 

06 5367 9931
LEUDAL TRADING COMPANY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   xx
 

Solar

Wat is Zonne-Energie?

Zonne-energie (PV) is een schone vorm van energie. Zonnepanelen hebben geen onderhoud nodig en een levensduur van meer dan 25 jr.

Net-gekoppelde systemen op daken van woningen, bedrijfshallen etc. en in het open veld.
Autonome systemen (off-grid) voor vakantie-huisje, camper, boot e.d.

Thermische zonne-energie
Zonnecollector o.a. voor het verwarmen van tapwater. Zonnewarmte wordt ook gebruikt voor het verwarmen van zwembaden, woningen, koeling, etc.

 

 

Wind

Wat is Wind-Energie?

Dit is elektrische energie die met een windturbine gewonnen wordt.

Windenergie van windmolens wordt al eeuwenlang gebruikt.


Windmolens zetten de bewegings-energie van lucht (wind) om in rotatie-energie o.a. voor het opwekken van elektriciteit of mechanische arbeid.

 

 

 

 

Bio

Wat is Bio-Energie?

Bio-Energie komt vrij bij verbranding, vergassing of vergisting  van o.a.

.  hout,  groente- en fruit-afval
.  plantaardige olie
.  met en speciaal geteelde gewassen.

De hele productieketen telt mee voor de milieuvriendelijkheid van bio-energie: oorsprong, vervoer en hoe de  energie uit de biomassa wordt gehaald.

Biomassa = korte CO2-kringloop
Bij verbranding van biomassa (AVI's)komt CO2 (broeikasgas) vrij. Anders dan bij fossiele brandstoffen, is deze CO2 relatief kortgeleden door de biomassa opgenomen.

Wij zijn uw expert en adviseur voor Nederland en Belgie

 

  
DHZ PAKKETTEN

 
Special PLAT DAK PAKKETTEN
         
         
 ZONNE-ENERGIE
 ENERGIE-OPSLAG  LAAD-SYSTEMEN ENERGIE-MANAGEMENT CONTACT

SolarWindBioShop en Romar Products zijn handelsnamen van Leudal Trading Company cv, de Lombardije 50, NL  6041 DA Roermond

 

Algemene Voorwaarden    Copyright © Romar Products  2018