Zonnepanelen, batterijen en elektrische auto’s – de nieuwe economie | SolarWindBioShop

In 88 minuten levert de zon aan de aarde meer energie dan de mensheid gebruikt in een jaar. We staan op het kruispunt van een energie revolutie.

Overmaat aan zonne-energie
Als we in staat zouden zijn slechts eentiende van een procent van de zonne-energie die de aarde bereikt te benutten dan zouden we energie in overvloed hebben voor alles dat energie gebruikt. Dit zijn cijfers die we niet zo vlug kunnen bevatten. Zonne-energie is momenteel in zonnige gebieden al goedkoper dan kolen en gas. De laatste 30 jaar zijn de prijzen voor modules met een factor 100 gedaald. Slechts een paar weken geleden is in Chili een record gebroken  –  zonne-energie 58% goedkoper dan de prijs van gas van een nieuwe installatie. Als dit zo doorgaat!  Dit is slechts het begin . Hoe goedkoop kan het wel niet worden? En dit is zonder rekening te houden met de kostenverhoging door luchtvervuiling en C02 emissies door fossiele brandstoffen.

Batterij-opslag-ElonMuskBatterij technologien naderen een omslagpunt
Een beperking van zonne-energie is dat ze alleen overdag beschikbaar is. Er is een doorbraak nodig in batterij technologie om maximaal van zonne-energie te kunnen profiteren. Er zijn verschillende trends zichtbaar  op het gebied van energie opslag.

1. LITHIUM-ION BATTERIJ
Lithium-ion batterijen dalen snel in prijs, terwijl de opslagcapaciteit tevens toeneemt. De Tesla Gigafabriek die in aanbouw is, zal door schaalvergroting zorgen voor een scherpe prijsverlaging. Voor 2020  wordt gerekend met ca. 0,10 eurocent per kWh  – vergelijkbaar met  8 euro voor een volle tank.  Lithium-ion batterijen worden het meest toegepast.

  1. FLOW BATTERY
    Flow batteries zijn batterijen waarbij de energie houdende vloeistof (het zuur in een lood accu) in een reservoir kan circuleren dat vele malen groter is dan bij een normale accu. Flow batterijen bestaan uit 1 of 2 reservoirs met elektroliet en een ‘cell stack’ of electrode batterij. De vloeistof wordt langs de electrode gepompt. De opslag capaciteit kan makkelijk worden uitgebreid door de hoeveelheid vloeistof te vergroten (goedkoop), de output (het vermogen) is afhankelijk van de hoeveelheid electroden (een duur onderdeel).
    Op lab schaal is bewezen dat meer dan 5000 laad/ontlaad cycli haalbaar zijn; Dit is 10 x meer dan bij standaard lithium-ion batterijen.

3 SAMENGEPERSTE LUCHT
Bedrijven zoals LightSailEnergy werken aan physische opslag en omzettingssystemen met meer dan 10.000 laad/ontlaad cycli. Op hun website omschrijven ze dir als volgt: To store energy, an electric motor drives an air compressor. To deliver energy, we reverse the process–the air compressor becomes an expander, and the electric motor becomes a generator.
Heat from compression is stored or routed to nearby buildings, providing heating. During expansion, heat is extracted from storage, or buildings providing air conditioning. This dramatically increases building energy efficiency.”

4. TIJDPLANNING
Nachtstroom is goedkoper dan overdag. De technieken zijn er om beter gebruik te maken van het net om te zorgen voor een meer evenredige verdeling van de belasting van het openbare net.

Deze en andere technieken zijn de sleutel tot een andere manier van denken in de naaste toekomst. Elk huis zal in de toekomst gebruik maken van een combinatie van zonnepanelen op het dak, energie opslag in batterijen en elektrische auto’s. Elektrische auto’s worden zienderogen steeds meer gemeengoed.

Waarom worden elektrische auto’s snel goedkoper?
Elke grote autofabrikant werkt aan elektrische auto’s. Ze bevatten slechts 10% van de bewegende delen van een benzine auto. Ze zijn goedkoper om te bouwen en vragen minder onderhoud. Tesla heeft de verwachtingen overtroffen door enige maanden geleden bij een grootschalige introductie van hun 35.000 dollar kostend model 3 ruim 400.000 pre-orders te noteren.

Kort samengevat door SolarWindBioShop
De convergentie van solar, energie opslag en electirsche auto’s zorgt voor een sterke drijvend kracht achter de overgang van de energie industrie. We staan aan de vooravond van goedkope energie voor iedereen op deze planeet.

Reacties zijn gesloten.