Lichtgewicht Zonnepanelen en Hybride Bevestigingssystemen


Kunnen lichtgewicht zonnepanelen en hybride montagesystemen de oplossing zijn om platte daken met onvoldoende draagkracht geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen?


Herkenning van draagkrachtbeperkingen
Alvorens je zonnepanelen op een plat dak gaat plaatsen is het belangrijk om te controleren of het dak voldoende draagkracht heeft voor het extra gewicht van de panelen en de bijbehorende ballast.
Veel platte daken zijn slechts beperkt geschikt voor zonnepanelen. Volgens sommige schattingen hebben ruim 30% van de platte daken (groter dan 500m2)  onvoldoende draagkracht voor zonnepanelen.

RVO heeft uit onderzoek geconcludeerd dat  zelfs meer dan de helft van de nederlandse commerciële daken niet geschikt is voor een zonnepaneel-systeem.  In Nederland zijn zonnepanelen op een plat van dak van ca. 300 m2 of meer pas mogelijk na een kostbare renovatie.  Het bedrijf RABLE heeft een zelfdragend systeem ontwikkeld, waardoor op deze daken , zonder  extra kosten voor renovatie toch zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Nederlandse platte daken van bedrijfsgebouwen hebben bovendien meestal een te gering afschot, waardoor bij een nieuw dak – vaak al na een paar jaar –  meerdere segmenten van het dak  iets doorzakken.  Vervolgens hoopt zich hier water op. Gevolg nog hogere lokale belasting. Dit kan t.z.t. leiden tot scheuren in de dakbedekking en lekkages.

Plat dak met waterschade

Wat gebeurt er nu als je op zo’n dak zonnepanelen plaatst?
Is de constructie niet berekend op het extra gewicht per m2 ( paneel en ballast) dan kan dit zorgen voor regelmatig terugkomende noodreparaties. Gewicht van het paneel geschat op 10 kg per m2 en ballast 20 kg per m2.

Wat kun je doen om deze situatie preventief  te voorkomen?
SolarWindBioShop (Leudal Trading Company)  werkt aan een oplossing voor dit probleem.

Een mogelijke oplossing bestaat uit:
a. gedetailleerde structurele beoordeling door een deskundige voordat je de zonnepanelen installeert.  Dit zal helpen om de exacte draagkracht en de bete methode voor installatie te bepalen.

b. verbeterde waterafvoer.
Het aanbrengen van extra afvoeren of het verbeteren van het bestaande afvoersysteem kan helpen om waterophoping en bijkomende belasting te verminderen.

c. kies bewust voor een oost/west opstelling van de panelen.
Voordeel: een betere spreiding van de opgewekte stroom verdeeld over de dag.  Je hebt geen windplaten nodig en dus minder ballast per m2.

d. een lichtgewicht paneel is mogelijk de oplossing
Er zijn 2 mogelijkheden nl . SOLOPRO*** lichtgewicht zonnepanelen (ca. 5,5 kg per m2) en lichtgewicht zonnepanelen op rol. De laatste laten we buiten beschouwing, omdat de opbrengst per m2 laag is en deze plat op het dak verlijmd moeten worden. We kiezen hier voor een SOLOPRO lichtgewicht zonnepaneel met een rendement van 470 Wp per paneel.

e. Wat kunnen we doen om te werken zonder ballast.
Bij een standaardconstructie zorgt bij storm de ballast ervoor dat de zonnepanelen niet verschuiven of wegwaaien.

PROBLEEMSTELLING: is het mogelijk om met een innovatief montagesysteem te werken zonder ballast  ?  
Onze oplossing is een combinatie van mechanische bevestiging met een kleefsysteem voor een robuustere en windbestendige installatie. Hiervoor is een nieuw dak-anker ontwikkeld. De voetplaat wordt met schroeven vastgezet in de staalplaat (een dakbedekkingspakket bestaat uit trapezium staalplaat, isolatie en dakleer). Dit wordt gecombineerd met een op de dakbedekking afgestemd kleefsysteem met hoge draagkracht . De lijm moet compatibel zijn met de dakbedekking (meestal bitumineuze bedekking, EPDM, PVC etc.)  .

Verder wordt gebruik gemaakt van modulaire en prefabricage montageprofielen, waardoor de installatie sneller gaat en de belasting gelijkmatiger over het dakoppervlak wordt verdeeld.

ANDERE OPTIES. Het bedrijf RABLE heeft een zelfdragend montagesysteem bedacht om op daken met onvoldoende draagkracht toch zonnepanelen te kunnen plaatsen.

SolarWindBioShop adviseert de volgende opbouw:
a. mechanische en chemotechnische bevestiging van het dak-anker
b. dak-anker voorzien van stokschroef
c. modulaire montage profielen (voor oost/west opstelling) verticaal te plaatsen
d. SOLOPRO lichtgewicht zonnepaneel plaatsen

Lichtgewicht RomarPRO Solo Air paneel

*** SOLOPRO lichtgewicht paneel
vermogen: 500 Wp
celtype:  Si-PERC
afmeting:  2335x1158x35mm
opbrengstgarantie:  25 jaar @80,2%

Reacties zijn gesloten.