Zon- en Wind-Energie – de winnaars komen eraan | SolarWindBioshop

Waarom geven steeds meer mensen geven de voorkeur aan zonnepanelen en windturbines boven andere vormen van energie. Duidelijk. Zon en wind zijn gratis en zullen dat altijd blijven. Ze produceren geen CO2 en zijn dus goed voor het milieu.
Windturbines zijn in een periode van 20 jaar steeds verder ontwikkeld. De eerste turbines hadden bladen van slechts enige meters. Nu is de lengte van een blad al meer dan 50 of 80 meter. Dit betekent in combinatie met een hogere mast dat de opbrengst min of meer kwadratisch toeneemt.  De kosten per kWh dalen drastisch. Deze sector heeft bovendien veel bijgedragen aan de werkgelegenheid.

De ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen gaan gelijk op met de trends in wind energie. De bouwstenen van een zonnepaneel, de zonnecellen, worden ieder jaar beter. De opbrengst per cel neemt toe, de prijzen dalen en de kwaliteit wordt beter. In 2016 kun je uitgaan van panelen met een capaciteit van 260 tot 285 Wattpiek (bv. solar-lv5).

De kwaliteit van omvormers, die de gelijkstroom van de panelen omzetten naar voor het net geschikte wisselstroom, neemt ieder jaar toe. Grotere productie lijkt ook hier tot betere kwaliteit en lagere prijzen (goede kwaliteit omvormers uit China).

Hetzelfde geldt, hoewel in mindere mate, voor de montagesystemen. De montagesystemen worden ieder jaar verder verbeterd, zodat de montagetijd oor de installateur korter wordt. Dus vooral tijdwinst (tijd=geld). Bv. RProFlatfixFusion-2FlatfixFusion. (zie foto).

Vanaf 2015 zie je een enorme stijging in de monitoring op afstand van solar systemen.  De marktleider is Solaredge met het systeem van Optimizers. Controle tot op elk afzonderlijk paneel is hiermee gegarandeerd.

Om fluctuaties in aanbod en vraag naar energie beter te kunnen opvangen wordt wereldwijd veel energie en geld gestoken in opslag van energie. Er is hier nog geen duidelijke winnaar aan te wijzen. Lithium-ion Batterij-opslag-SolarCity worden momenteel het meest toegepast. Op universiteiten en bij bedrijven worden veel technieken getest en geprobeerd bestaande systemen verder te verbeteren en de kosten te verlagen. Het is zeer waarschijnlijk dat tussen nu en 10 jaar hierin grote vooruitgang geboekt zal worden.

Ondertussen zullen de netwerken aangepast moeten worden aan het wisselend aanbod van vnl. zon- en wind-energie.

Mrs WdF Verkoelen-Leal