Zonnepanelen Zelf Plaatsen | GARANTIE

Over garanties op zonnepanelen en omvormers

De garantie op zonnepanelen, omvormers, montagemateriaal en bekabeling wordt verleend door de fabrikant. Bij een schadeclaim dien je deze in bij de handelaar waar je het product hebt gekocht. De handelaar handelt de claim verder af via de importeur of distributeur. Je hebt in eerste instantie geen direct contact met de fabrikant nodig; dit wordt op een lager niveau afgehandeld.

over-garanties-op-zonnepanelen

Soorten garanties op zonnepanelen

Zonnepanelen hebben doorgaans twee soorten garanties: een productgarantie en een opbrengstgarantie. De productgarantie bedraagt meestal 15 jaar of langer, terwijl de opbrengstgarantie vaak 25 jaar is bij een minimum van 80% opbrengst. Recentelijk is er een trend richting extra lange garanties van 30 jaar of zelfs langer.

Maar wat heb je hier in de praktijk aan? Zonnepanelen worden elk jaar krachtiger per vierkante meter en de afmetingen veranderen. Stel dat je over 20 jaar een garantieclaim hebt en nog in hetzelfde huis woont. Wat is de waarde hiervan? Waarschijnlijk niet veel, omdat de nieuwe panelen een ander formaat hebben en niet passen in de huidige opstelling. Bovendien zal het vermogen van een nieuw paneel waarschijnlijk niet compatibel zijn met je huidige omvormer.

Conclusie:

De waarde van extra lange garanties is voornamelijk theoretisch. In de praktijk krijg je waarschijnlijk slechts de oude aankoopprijs van het paneel terug. Een bijkomende vraag is of de fabrikant over 20 of 30 jaar nog bestaat.

Eindconclusie:

Kies voor panelen van een fabrikant uit de top 10 om de risico’s te beperken. Veel meer kun je niet doen. Met onze ervaring van zo’n 2000 geleverde complete systemen kunnen we zeggen dat er zelden een claim is over een zonnepaneel. De panelen van de A-merken zijn blijkbaar goed.

Garantie op omvormers

Stringomvormers hebben doorgaans een garantie van 10 jaar (1 fase) en 5 of 10 jaar (3 fase). Ook hier geldt: kies voor een fabrikant van een A-merk. Door de overzienbare garantietijd heb je hier in de praktijk wel wat aan. Onze ervaring van ruim 10 jaar in zonnepanelen leert dat claims door grote fabrikanten snel en correct worden afgehandeld. Dit geldt voor zowel stringomvormers als systemen met optimizers en micro-omvormers.

Recente updates:
zonnepanelen zelf plaatsen . . . . https://www.solarwindbioshop.com

zonnepanelen pakketten kopen …. https://www.solarwindbioshop.com

zonnepanelen met micro omvormer …. https://www.solarwindbioshop.com

balkon zonnepaneel …..https:/www.romarpro.nl

zonnepaneel met stekker …..https://www.romarpro.nl

5 redenen voor een balkonpaneel …. https://www.solarwindbioshop.com/blog/

Balkon zonnepaneel als plantenbak | RomarPro

Een balkoncentrale  steekt over het balkon. Dit betekent dat je als huurder of eigenaar van een appartement rekening moet houden met de regels van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Zonnepanelen op een balkon of gevel dragen bij aan de verduurzaming van een gebouw. In principe zal de huurder of VvE bereid zijn om mee denken aan een passende oplossing die voor iedereen acceptabel en willen  meedenken bij de energie transitie naar groene energie.


De VvE (of verhuurder) heeft belang bij standaardisatie.
Hierbij valt te denken aan o.a. het esthetisch uiterlijk en  de veiligheid . Door altijd te kiezen voor een All Black paneel krijg je een eenheid qua kleur. Vervolgens kun je kiezen voor opstelling verticaal en als optie onder een hoek van 25* graden. Het paneel wordt altijd geplaatst in landscape orientatie (liggend).
Het zonnepaneel wordt vervolgens met een degelijk montagesysteem stormbestendig aan het balkon gehangen.

Zonnepaneel met stekker

Verder is er de mogelijkheid om een balkon zonnepaneel te beschouwen als een plantenbak. Vooral lichtgewicht panelen zijn geschikt om als een plantenbak alleen in de zomer aan het balkon te hangen.

Wat zijn de wensen van de huurder of eigenaar van een appartement.
Stroom is duur en de eigenaar/huurder wil ook –  evenals alle mensen die al een systeem met 10 tot 20 panelen hebben –  kunnen besparen  op de kosten van energie.
In Duitsland worden al enige jaren op grote schaal kleine systemen toegepast (“zonnepaneel met stekker” , “Plug & Play Zonnepaneel”, “Balkon Energie Centrale”) en zijn er royale subsidies. Omdat je een balkon energiecentrale in korte tijd kunt terugverdienen  is er veel animo om tot aanschaf over te gaan. De systemen kun  je zelf plaatsen en bij verhuizing gewoon meenemen.

Balkon zonnepanelen zijn een uitkomst voor huurders en eigenaren van appartementen die willen verduurzamen. De ontwikkelingen zijn in volle gang. Het is ook al mogelijk om de balkoncentrale te combineren met een thuisbatterij voor tijdelijke opslag van de geproduceerde stroom. De dalende prijzen voor de Li-ion batterijen maken dit financieel haalbaar.

PV op trucks -2024 | Solar-Mobility

Solar-Mobility. Zonnepanelen op trucks begint langzaam een  interessante zaak te worden.

Met zonnepanelen op het dak van een truck en oplegger kun je stroom produceren tijdens rijden en stilstaan. De geproduceerde stroom kan direct gebruikt worden of worden opgeslagen in een batterij (bijv. 24 of 48 Volt).


Een alternatief is de geproduceerde stroom middels een hybride omvormer direct om te zetten in 230 Volt wisselstroom en te gebruiken voor koelunits zowel tijdens het rijden als tijdens parkeren.

voorbeeld koelwagen met lichtgewicht zonnepanelen


Vrachtwagens gebruiken o.a. brandstof voor de koeling, het bedienen van de laadklep en apparatuur in de cabine. Op parkeerplaatsen zie je regelmatig dat vrachtwagens de motor stationair laten draaien.

Voorbeeld:
op een oplegger van ca. 9,5 m kun je 8 panelen plaatsen van elke 500 Wp. Totaal vermogen 4000 Wp
Opbrengst ca. 3600 kWh per jaar.

Enige voordelen:
motor niet meer stationair laten draaien en minder brandstofverbruik  tijdens het rijden.
De dynamo hoeft minder stroom te genereren.
Zonnepanelen kunnen goed concurreren met het onderweg bijladen aan een publiek laadpaal (prijs ca. 0,60 per kWh en meer, stroom van het reguliere net ca. 0,30 per kWh)

RomarPRO werk aan 2 concepten nl.
A. lichtgewicht panelen /montagesysteem/en hybride omvormer met als uitput 230 Volt wisselstroom
B. lichtgewicht panelen in combinatie met een montagesysteem, omvormer naar gelijkstroom  voor direct gebruik en/of voor tijdelijke  opslag in een  24/48V Li-ion batterij.

RomarPRO lichtgewicht paneel 500 Wp


 

lichtgewicht zonnepaneel-470-500-Wp

De zonnepanelenmarkt | 2010-2024

De ontwikkeling van de zonnepanelenmarkt voor de consumentensector in Nederland en België heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste fases en trends:

Beginfase en Opmars (tot circa 2010)

 • Eerste Installaties: In de jaren 2000 begonnen de eerste zonnepaneleninstallaties in zowel Nederland als België, grotendeels gestimuleerd door subsidies en stimuleringsprogramma’s.
 • Initiële Subsidies: Beide landen introduceerden subsidies en belastingvoordelen om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijker te maken voor consumenten. In Nederland waren er programma’s zoals de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie), terwijl België feed-in-tarieven bood.
Zonnepaneel

Groei en Volwassenheid (2010-2020)

 • Kostenreductie: De kosten van zonnepanelen daalden aanzienlijk door technologische vooruitgang en schaalvoordelen. Dit maakte zonnepanelen toegankelijker voor een breder publiek.
 • Verhoogd Bewustzijn: Bewustwording van klimaatverandering en de voordelen van duurzame energiebronnen nam toe, wat leidde tot een grotere acceptatie en interesse in zonnepanelen bij consumenten.
 • Netmetering en Overheidssteun: In Nederland werd de salderingsregeling (netmetering) een belangrijke stimulans, waarmee consumenten de elektriciteit die ze terugleveren aan het net konden verrekenen met hun verbruik. België kende vergelijkbare regelingen, hoewel er variaties per regio waren (Vlaanderen, Wallonië, en Brussel hadden verschillende benaderingen).

Recent Ontwikkelingen (2020-heden)

 • Technologische Innovaties: Innovaties zoals verbeterde zonnecel-efficiëntie, bifaciale zonnepanelen en integratie van opslagsystemen (zoals thuisbatterijen) hebben de markt verder gestimuleerd.
 • Veranderende Regelgeving: In Nederland wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd en vervangen door een terugleversubsidie. In België zijn er wijzigingen geweest in de netvergoeding en prosumententarief, wat invloed heeft op de terugverdientijd van zonnepanelen.
 • Stijgende Energieprijzen: De stijgende energieprijzen hebben de economische voordelen van zonnepanelen verder versterkt, waardoor meer consumenten de overstap maken.
 • Duurzaamheid en Zelfvoorziening: Er is een groeiende trend richting energieneutraliteit en zelfvoorziening, waarbij consumenten niet alleen zonnepanelen, maar ook thuisbatterijen en elektrische voertuigen aanschaffen.

Toekomstverwachtingen

 • Continuïteit in Groei: Verwacht wordt dat de markt verder zal blijven groeien, ondanks veranderingen in subsidies en regelgevingen, door de aanhoudende daling van de kosten en de groeiende interesse in duurzaamheid.
 • Integratie met Smart Grids: De verdere integratie van zonnepanelen met slimme netwerken en energiebeheersystemen zal een rol spelen in het optimaliseren van energiegebruik en -opslag.

In zowel Nederland als België is de zonnepanelenmarkt voor consumenten sterk ontwikkeld en blijft deze groeien, gestimuleerd door zowel economische als milieuvoordelen. Tendens naar meer zelfverbruik en deels opslag in een thuisbatterij. Kostenbesparing door zelf plaatsen van zonnepanelen, montagemateriaal en omvormer.

Modern zonnepaneel N-type 430 Wp

Voordelen zonnepanelen op trailers

De toekomst van zonnepanelen op trucks en trailers
Is nu de tijd gekomen voor een doorbraak? Het potentieel voor zonnepanelen op trailers en truck in Europa is enorm. Diverse bedrijven in binnen- en buitenland werken aan slimme oplossingen. Tot nu toe is het aanbod van “solarpakketten voor vrachtwagens” beperkt. De systemen bevinden zich meestal nog in een testfase.

HOE WERKT HET
De oplegger van een vrachtwagen wordt voorzien van lichtgewicht hoog vermogen zonnepanelen. De zonnepanelen wekken ook bij bewolkte hemel elektriciteit op. Deze kan middels slimme electronica direct gebruikt worden of opgeslagen worden in een Li-ion batterij.
De panelen kunnen aangebracht worden op zowel nieuwe als bestaande voertuigen, mits de dakconstructie voldoende draagkracht heeft.

TRAILER met 8 zonnepanelen

WELKE VOORDELEN ZIJN ER TE BEHALEN

 1. Tevreden klanten
  Voorkom vertraging als gevolg van een lege batterij.
  Bied een betrouwbare service.


2. Blije chauffeurs
Minimaal stationair draaien en
een comfortabele rijervaring zonder stroom onderbrekingen

3. Ononderbroken Service
Minimaliseer de uitvaltijden en verbeter het wagenparkbeheer

4. Duurzaamheid
Verlaag de CO2 uitstoot en
verminder de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

5. Brandstofbesparing
Minimaliseer stationair draaien en
verminder de belasting van de motor

6. Zonder grenzen
Voorzie uw gehele wagenpark van duurzame energie.
Ideaal voor vervoersdiensten met vele korte ritten.

Romar Products introduceert RPRO SOLO AIR (vraag info info@romarpro.nl )
bestaande uit 8 panelen, totaal 4000 Wp,
een montageset, Li-ion batterij (4.8 kWh) en
bijbehorende electronica.

GARANTIE
zonnepanelen…… 15 jaar productgarantie en 25 jaar opbrengstgarantie
Li-ion batterij……. 10 jaar garantie

Als de truck rijdt
het systeem levert schone energie aan het voertuig

Als de truck stilstaat
het systeem levert energie voor de cabine electronica
en zorgt voor comfort en veiligheid van de chauffeur8 zonnepanelen op vrachtwagen | SOLO

UPDATE met voorbeeldcalculatie
Vrachtwagens gebruiken tegenwoordig veel meer stroom dan een paar jaar geleden.
De accu van een vrachtwagen is daardoor relatief vaak leeg. De auto moet dan een tijdje stationair draaien.

Vrachtwagens hebben een behoorlijk oppervlak.
Je kunt dus veel zonnepanelen plaatsen. Hebben deze zonnepanelen een hoog rendement dan wordt het installeren van zonnepanelen interessant.
Als vrachtwagenvervoer in de toekomst elektrisch en emissievrij is dan kunnen zonnepanelen  de rijafstand van de vrachtwagens vergroten.

2024- zonnepanelen op vrachtwagen

Zonnepanelen op vrachtwagens besparen brandstof.
Door zonnepanelen te plaatsen  hoef je geen diesel meer te gebruiken voor de elektronica aan boord. Daarmee bespaart de truck meerdere procenten aan brandstof.

Vrachtwagens zijn steeds complexer geworden  o.a. in de elektronica. 
Zonnepanelen  pakketten kunnen direct 12 of 24 Volt gelijkstroom leveren of naar keuze 230V wisselstroom. Voor beide opties zijn er toepassingen

De energie die de zonnepanelen opwekken wordt direct verbruikt of opgeslagen in de batterij.
Het spaart de dynamo van de vrachtwagen die het toch al zwaar heeft.
De stroom van de zonnepanelen gaat naar een batterij-unit die aangesloten is op de accu van de vrachtwagen.
Dit systeem bemoeit zich niet met de interne bedrading van de truck.

De ontwikkelingen op het gebied van flexibele zonnepanelen
vorderen gestaag zowel qua rendement als levensduur. Flexibele zonnepanelen hebben geen metalen frame en zijn extra licht.

Romar Products werkt samen
met een braziliaanse partner aan een geheel nieuw concept, waardoor ook de terugverdientijd verkort wordt.
Zonnepanelen op vrachtwagen zijn ook perfekt voor vrachtwagens met laadkleppen, verder voor alle soorten koelwagens (vervoer van levensmiddelen, medicijnen e.d.)

lichtgewicht zonnepanelen op vrachtwagen

Onderstaand een voorbeeld calculatie:
8 st. lichtgewicht RomarPRO SOLO panelen 500 Wp
2 st. acculader model 250 Volt / 100 Ampere
1 x montagematerialen (alleen voor harde ondergrond)
1 x kabelset
Richtprijs EUR 4.320,- ex btw


De stroom kan geleverd worden in 12 of 24 Volt of naar keuze met gebruik van een micro omvormer in 230 Volt wisselstroom.
Voor info contact :  info@romarpro.nl   

Zonnepanelen op vrachtwagen | RomarPRO

Vrachtwagens gebruiken tegenwoordig veel meer stroom dan een paar jaar geleden.
De accu van een vrachtwagen is daardoor relatief vaak leeg. De auto moet dan een tijdje stationair draaien.

Vrachtwagens hebben een behoorlijk oppervlak.
Je kunt dus veel zonnepanelen plaatsen. Hebben deze zonnepanelen een hoog rendement dan wordt het installeren van zonnepanelen interessant.
Als vrachtwagenvervoer in de toekomst elektrisch en emissievrij is dan kunnen zonnepanelen  de rijafstand van de vrachtwagens vergroten.

2024- zonnepanelen op vrachtwagen

Zonnepanelen op vrachtwagens besparen brandstof.
Door zonnepanelen te plaatsen  hoef je geen diesel meer te gebruiken voor de elektronica aan boord. Daarmee bespaart de truck meerdere procenten aan brandstof.

Vrachtwagens zijn steeds complexer geworden  o.a. in de elektronica. 
Zonnepanelen  pakketten kunnen direct 12 of 24 Volt gelijkstroom leveren of naar keuze 230V wisselstroom. Voor beide opties zijn er toepassingen

De energie die de zonnepanelen opwekken wordt direct verbruikt of opgeslagen in de batterij.
Het spaart de dynamo van de vrachtwagen die het toch al zwaar heeft.
De stroom van de zonnepanelen gaat naar een batterij-unit die aangesloten is op de accu van de vrachtwagen.
Dit systeem bemoeit zich niet met de interne bedrading van de truck.

De ontwikkelingen op het gebied van flexibele zonnepanelen
vorderen gestaag zowel qua rendement als levensduur. Flexibele zonnepanelen hebben geen metalen frame en zijn extra licht.

Romar Products werkt samen
met een braziliaanse partner aan een geheel nieuw concept, waardoor ook de terugverdientijd verkort wordt.
Zonnepanelen op vrachtwagen zijn ook perfekt voor vrachtwagens met laadkleppen, verder voor alle soorten koelwagens (vervoer van levensmiddelen, medicijnen e.d.)


lichtgewicht zonnepanelen op vrachtwagen

Onderstaand een voorbeeld:
Stel 8 lichtgewicht panelen zonder frame op een vrachtwagen. Elk paneel heeft een capaciteit van 500 Wp. Totaal 4.000 Wp.  Voor de montage is de RPRO-set ontwikkeld. De stroom kan geleverd worden in 12 of 24 Volt of naar keuze met gebruik van een micro omvormer in 230 Volt wisselstroom.
Voor info contact :  info@romarpro.nl   

Lichtgewicht Zonnepaneel Balkonset

Lichtgewicht Zonnepanelen voor kleine dakvlakken
Voor toepassing op een balkon wordt vanaf juni een bijzonder lichtgewicht paneel aangeboden met een vermogen van liefst 500 Wp. Dit wordt geintroduceerd door de firma Romar Products .

voorbeeld flexibel lichtgewicht zonnepaneel

Elke complete set bestaat bij uit 1 lichtgewicht SOLO AIR zonnepaneel van  500 Wp, 1 micro -omvormer merk APS type  EZ1 met monitoring via Blootooth (geen wifi nodig), 1 montageset  voor verticale plaatsing aaan het balkon (bij voorkeur tralie hekwerk) en  1 AC voedingskabel. Het paneel wordt verbonden met de micro omvormer. De meegeleverde voedingskabel van 5m verbindt de omvormer met een stopcontact. Dat is alles.

Lichtgewicht zonnepaneel Solo Air 500 Wp

Op de website van Romar Products wordt deze set bij voor-intekening aangeboden.

Zonnepanelen met stekker | Mini Energie Centrale


Met een kleine investering kun je al een complete “stekkerklare” zonnepaneel set kopen.  Op de nederlandse markt is een ruim aanbod  van deze mini sets. De panelen varieren van 370 tot 440 Wp en meer. Bij voorkeur in All Black (Full Black) .  Meestal kun je op de bijgeleverde micro omvormer naar keuze 1 of 2 panelen aansluiten. 

In Duitsland zijn deze sets al een paar jaar veelgevraagd.   Zonnepanelen zijn de beste oplossing om te besparen op de kosten voor energie. Bij de huidige prijs van ca. EUR 0,35/kWh verdien je zo’n mini installatie in 3 tot 5 jaar al terug. Daarna kun je nog minstens 20 jaar profiteren van gratis stroom. Ga je een keer verhuizen dan neem je de installatie gewoon mee.

Duitsland trendsetter in balkon zonnepanelen

Elke complete set bestaat bij voorkeur uit 1 zonnepaneel van  minimaal 400 Wp, 1 micro -omvormer, 1 montageset en  1 AC voedingskabel. Het paneel wordt verbonden met de micro omvormer. De voedingskabel verbindt de omvormer met een stopcontact.

Zonnepaneel met stekker voor plat dak

De prijsconcurrentie is groot. Sommige aanbieders bieden alleen een paneel, micro omvormer en een aansluitkabel. Het montage pakket is heel belangrijk om een windbestendig systeem te kunnen realiseren.

zonnepaneel set plat dak met Blubase montagemateriaal

Op de website van Romar Products vind je een ruim assortiment sets voor balkons (hangend) en plat vlak (liggend).

Plug and Play Zonnepanelen voor kleine dakvlakken


Iedereen met een balkon, plat dakje of tuin kan eenvoudig en snel een of meer zonnepanelen plaatsen.
Zonnepanelen zijn in veel gevallen de perfecte oplossing om te besparen op energiekosten.

De duitse markt is ons voorgegaan met dit type mini zonnepanelen systemen. Ook in de benelux zijn er inmiddels een groot aantal aanbieders van dit soort mini pakketten.

Elke complete set bestaat bij voorkeur uit
1 zonnepaneel van  minimaal 400 Wp,
1 micro -omvormer,
1 montageset en 
1 AC voedingskabel.

Het paneel wordt verbonden met de micro omvormer. De voedingskabel verbindt de omvormer met een stopcontact.

Zonnepaneel Sets Plug and Play
zonnepaneel balkon montageset

De prijsconcurrentie is groot. Sommige aanbieders bieden alleen een paneel, micro omvormer en een aansluitkabel. Het montage pakket is heel belangrijk om een windbestendig systeem te kunnen realiseren.

Op de website van Romar Products vind je een ruim assortiment sets voor balkons (hangend) en plat vlak (liggend).

balkon zonnepaneel set by RomarPRO