Micro-omvormers in opmars vanuit USA | SolarWindBioShop

Micro-inverters ideaal voor off-grid-systeen.Voor elke  zonnepanelen installatie heb je een omvormer nodig die de gelijkstroom van de panelen omzet naar 230V wisselstroom. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van een zgn. “string-inverter”. Bekende merken zijn SMA, Goodwe, Omnik en Kostal.

micro-inverter

De laatste jaren is er een sterke opkomst van het systeem Solaredge met Optimizers. Hierbij wordt de opbrengst van elk paneel afzonderlijk optimaal benut.  Monitoring per paneel. Solaredge verwacht de komende maanden de 500.000 ste Solaredge omvormer uit te leveren.

Behalve Solaredge zijn er micro-omvormers die eveneens de opbrengst per paneel leveren en direct 230V wisselstroom. In USA is dit systeem heel populair met als marktleider Enphase. Wereldwijd nr. 2 is het amerikaanse APS SYSTEMS. Het systeem met micro-omvormers is het duurste in aanschaf, heeft  echter een aantal voordelen.

Voordelen Micro Omvormers:

 • Bij gedeeltelijke schaduw leveren alleen de betroffen panelen minder opbrengst. Geen invloed op de anderen.
 • Alle verschillende dakhoeken en oriëntaties zijn tegelijk in 1 systeem te gebruiken.
 • Vervuilde panelen hebben geen invloed op de schone panelen.
 • Bij ongelijke veroudering van panelen is er geen invloed van 1 paneel op het geheel.
 • De tolerantie van de panelen is niet van invloed. Ieder paneel draagt bij wat hij kan, onafhankelijk van de anderen.
 • Geen geluid of warmte producerende apparaten in huis.
 • Geen hoge gelijkspanning op het dak, voor een grotere veiligheid.

Men verwacht dat de vraag voor micro-omvormers ( met name residentiele markt ) zal groeien door verdere kostenreductie. Noord Amerika is de grootste markt voor micro-inverters. Micro-omvormers leveren direct 230V wisselstroom en zijn  daardoor bij uitstek geschikt voor stand-alone systemen. De daling van de prijs van Li-ion batterijen maakt opslag van energie in batterijen binnen  het bereik van de consument.
Batterij-opslag in combinatie met micro-omvormers is een perfecte oplossing. Het systeem is ook veilig (geen hoge spanning).

APSystems Micro Omvormers versus Power Optimizers:

 • Power Optimizers zijn serieel geschakeld en bouwen daardoor hoge gelijkspanningen op. De bijbehorende inverters hebben een ingangsspanningsbereik tot bijv. 950VDC. Dit zijn uiterst gevaarlijke spanningen die dus voorkomen op de kabels tussen de panelen, optimizers en de omvormer.
 • Bij een APSystems micro omvormer zijn de gelijkspanningen nooit hoger dan die van 1 paneel (ca. 35VDC). De hoogste spanning op het dak is de 230 VAC vanuit de meterkast. Deze wisselspanning is subtantieel minder gevaarlijk dan de hoge gelijkspanning bij de Power Optimizers.
 • Bij Power Optimizers staan alle units in serie. Men verkoopt de systemen wel eens als “bijna parallel”. Zoiets bestaat niet en is onzin. Hierdoor zal er altijd een onderlinge invloed zijn tussen de verschillende panelen. De optimizers zorgen er wel voor dat de onderlinge invloed geminimaliseerd wordt maar nooit geheel weggenomen. Indien er meerdere panelen in een string van optimizers in de schaduw komen, zal het systeem mogelijk niet goed werken daar dan de minimale drempel spanning van de omvormer niet wordt gehaald.
 • Valt 1 power optimizer compleet uit (open uitgang) dan zal de gehele string power optimizers niet meer functioneren. Het detecteren van de defecte unit is lastig.
 • Bij APSystems micro omvormers is geheel geen onderlinge beinvloeding mogelijk daar alles altijd echt parallel staat. Een los paneel of kapotte omvormer heeft geen invloed op de andere panelen / omvormers. In de monitoring blijft de defecte unit eenvoudig zichtbaar.

meer info op  omvormer, batterij, stand-alone

Reacties zijn gesloten.