Trends in Zonnepanelen als dak-bedekking | SolarWindBioShop

Een indak systeem is een goed en betaalbaar alternatief voor zonnepanelen op een hellend dak. Met zo’n constructie wordt het totale dakpakket eenvoudiger, lichter en dunner. Dat scheelt in kosten.

Hecht u veel waarde aan esthetiek?
Indak-panelen zijn een fraaie oplossing voor eigenaren die veel waarde hechten aan esthetiek. In de meeste situaties voldoen standaard zonnepanelen. De aanschafkosten zijn redelijk en de terugverdientijd  is kort (5 tot 7 jaar). WIL men esthetisch meer  …kies dan voor FULL BLACK zonnepanelen. Nog een stapje verder? ….  Kies voor CIS panelen van Solar Frontier of Avancis.

Wat zijn de mogelijkheden en trends in 2016 voor indak panelen?
Er is een tendens naar zonnepanelen die zowel als dakpan als zonnepaneel fungeren. Zonnepanelen  als dak hebben dubbel voordeel nl.  a) je hebt geen onderconstructie nodig en b) het dak levert direct geld op. In het algemeen is de opbengst  bij dak geintegreerde systemen lager (minder Wp per m2).

Wat betekent BIPV?
Dit staat voor Building Ingegrated PV Systems, waarbij PV staat voor PhotoVoltaic.

 Wat zeggen de enquetes onder huiseigenaren?
In meerdere enquetes is gebleken dat woningeigenaren best zonnepanelen willen als het maar mooi is en ze de investering snel hebben terugverdiend.
De architectuur van zonnepanelen is dus heel  belangrijk.  Zeker bij nieuwbouw woningen zijn indak zonnepanelen aan te bevelen in plaats van dakpannen. Alles ziet er fraaier uit en er wordt op de dakpannen bespaard. Zo’n systeem is ook geschikt voor oudere woningen, waar een geringe daklast (constructieve overwegingen) een belangrijke factor is. Het systeem is wel duurder in aanschaf.

Wanneer kun je een indak systeem toepassen?
Indak systemen zijn geschikt voor schuine daken met een helling tussen 15° en 60°. De waterdichtheid wordt gegarandeerd. Bij het IRFTS EASY ROOF systeem worden kunststof elementen op de panlatten gemonteerd. De twee functies waterkering en constructie zijn van elkaar gescheiden; Hierdoor ben u ervan verzekerd dat de constructie in goede conditie blijft, ongeacht de uitzetting van materialen onder invloed van temperatuurverschillen.

Interesse voor integratie van zonnepanelen in dalen
De interesse voor solar systemen blijft toenemen. Zonne-energie kan op 2 manieren worden benut nl; voor het opwarmen van sanitair water via een zonneboiler evenals voor het opwekken van elektriciteit via een fotovoltaisch systeem gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Om een optimaal rendement te behalen dienen de zonnepanelen zoveel mogelijk blootgesteld te worden aan directe zonnestraling. Beschaduwing reduceert de opbrengst. De prestaties van zonnepanelen worden verder mede bepaald door de temperatuur van de zonnecellen. Het rendement zal positief beinvloed worden, indien de achterzijde van panelen goed belucht is.

Wie levert indak systemen?
SolarCentury levert het innovatieve Sunstation systeem. De panelen sluiten naadloos aan bij het dak en bij elkaar;  Door de innovatieve productiemethoden behoren de hoge prijzen tot het verleden. Indak solar systemen zijn nu prijsconcurrerend en de gemiddelde installatietijd is slechts 8 uur. Elk Sunstation moduul is gebouwd als waterkerend dakelement. Sunstation wordt volutomatisch geproduceerd – dit leidt tot een hoge kwaliteit tegen een lage prijs.
Libra Solar levert GSE indak systemen en Solarclarity heeft EasyRoof van IRFTS in hun assortiment.

WdF Verkoelen-Leal

Reacties zijn gesloten.