7 zonnepanelen voordelen (deel ) | SolarWindBioShop

Kijk en vergelijk op minstens zeven punten. Zonnepanelen zijn je eigen energiebron aan huis. Beter bestaat niet.

SolarWindBioShop zet de voordelen op een rij:
1. Je energierekening gaat direct omlaag. Voor een solar-systeem betaal je slechts 1 keer. Een systeem gaat minimaal 25 jaar mee. De besparing op je energierekening komt ieder jaar terug. Profiteer jaar na jaar  – praktisch onderhoudsvrij.
2. Stop de stijgende energieprijzen. Je bent met eigen zonnepanelen minder afhankelijk van de energieprijs.
3. Tijdelijk teveel stroom. Deze lever je gewoon terug aan het net en neemt deze weer af als je meer stroom gebruikt dan produceert (‘s nachts, in de winter e.d.). Dit heet salderen.

 1. Zonne-energie is schone energie en 100% duurzaam. Dat is goed voor het milieu en je verkleint de C02 uitstoot (broeikas effect).
  5. Beleg je geld in zonnepanelen. Dit levert meer geld als sparen op een spaarrekening.
  6. De waarde van je huis stijgt. Je huis voldoet aan hogere eisen op de woningmarkt.
  7. Je huis verkoopt sneller als je zonnepanelen hebt., mits een en ander er esthetisch goed uitziet. Kies daarom bij voor “full black” panelen , gecombineerd met een monitoring systeem (bv. Solaredge).

Extra voordelen
8. Is er nog subsidie of goedkoop geld? De landelijke subsidieregeling (SDE) is niet meer. Voor het aanschaffen van zonnepanelen kun je wel goedkoop geld lenen.
9.  Zonnepanelen verdien in 5 tot 9 jaar terug (terugverdientijd).  De tijd kun je verder reduceren door zelf te installeren.
10.  21% voordeel verdien je  direct door de gehele betaalde BTW terug te vorderen (BTW terugvragen).
11. Zonnepanelen eigenaren worden meer energiebewust. Het hele gezin gaat langzamerhand anders denken en energie besparen. Zijn er nog meer mogelijkheden . . .  ja, denk aan isolatie en LED verlichting.
12. Elektrische auto’s zijn sterk in opkomst. Ze worden ieder jaar goedkoper. Met een eigen zonnepanelen installatie en een eigen laadpaal kun je de auto snel en gemakkelijk van stroom voorzien. De accu van jouw auto gaat dienst doen als reserve centrale. Na 10 jaar is accu van de elektrisch auto niet meer geschikt voor de auto en kan nog perfect gebruikt worden als opslagmedium voor zonne-energie.

WdF Verkoelen-Leal

Relevante artikelen
Solartrends 2016
Solar Frontier dunne film panelen

 

 

Rendement Zonnepanelen Piekt | SolarWindBioShop

Het rendement van zonnecellen en dus ook van zonnepanelen zal de komende jaren verder toenemen. Vorig jaar was het  tier-1 bedrijf  “JA Solar”  de eerste met het aanbieden van panelen met PERC technologie (merknamen Percium en Riecium). Nu zijn er al meerdere aanbieders die de techniek beheersen o.a. SUNTECH.
Grote doorbraken worden niet verwacht, maar massaproductie leidt ieder jaar tot meer Wp per paneel en tot lagere prijzen.
Power optimizers zorgen verder voor meer opbrengst uit een systeem (Solaredge).

Image result for perovskiet
In laboratoria wordt gewerkt aan dunnere silicium schijfjes voor de cellen (Fraunhofer Instituut). Op andere plaatsen zien we een snelle ontwikkeling  van PEROVSKIET gebaseerde cellen (22% rendement al gerealiseerd en het nederlandse Solliance heeft 10% gehaald).

Slimme netwerken komen eraan. De storage technologie voor opslag in batterijen staat nog in de kinderschoenen. Edwin Koot van Solarplaza denkt dat opslag van zonne-energie in batterijen voor consumenten straks voordeliger wordt dan terugleveren aan het net.
Door de snelle groei van elektrische auto’s zullen de prijzen van accu’s gaan dalen. Massa productie heeft bij zonnepanelen gezorgd voor een enorme prijsdaling. Een zelfde curve wordt voorzien voor batterijen.
Gratis stroom in overvloed komt iedere dag dichterbij.

Spaargeld veilig investeren in zonnepanelen | Limburg en Brabant

Een zonnepanelen pakket bestellen en vooruit betalen. Dit is heel gebruikelijk, maar veel mensen hebben hier moeite mee. Wordt er wel geleverd?  Wordt er tijdig geleverd, zoals afgesproken? SolarWindBioShop biedt vanaf heden een veilig alternatief.

Hoe werkt het?
Stel u betaalt 50% aan. Dit bedrag wordt gestort op  een ING rekening van de tussenpersoon BuyRely (dochteronderneming van ING). Deze service is beschikbaar vanaf 20  mei voor een groot deel van onze pakketten en zonnepanelen-installaties . Het resterende bedrag betaalt u na levering en/of installatie.

SolarWindBioShop, uw leverancier, ontvangt vervolgens haar geld van BuyRely. U loopt geen risico en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Deze service is gratis voor u als consument. Voorlopig alleen beschikbaar in Nederland.

Zonnepanelen Kopen?
BuyRely zorgt voor een veilige aanbetaling

 • Zonnepanelen aanbetalen met één muisklik
 • Geld terug wanneer leverancier/installateur niet levert
 • Geen gedoe als er iets misgaat
 • Gratis voor consumenten

In ’t kort
BuyRely maakt zonnepanelen kopen veilig en simpel. Het werkt als een tussenstation. Gaat uw installateur failliet, levert hij niet of houdt hij zich niet aan de afspraken? Dan krijgt u direct uw geld terug.

1. U ontvangt de offerte van SolarWindBioShop.
2. U tekent voor akkoord
3. De aanbetaling doet u bij BuyRely (ING bank).
4. Nadat alles geleverd en/of ge-installeerd is,  betaalt u het restant aan BuyRely

Graag meer info ? … Stuur een email aan info@solarwindbioshop.com

Mrs WdF Verkoelen-Leal

Waarom zonnepanelen uit China | SolarWindbioShop – deel 1

Zonnepanelen uit China zijn 20% goedkoper dan uit Europa. Een recent europees onderzoek van SAFE heeft aangetoond dat zonnepanelen uit China gemiddeld 22% goedkoper zijn. Dit geldt, ofschoon in mindere mate,  voor geheel Azie.

Image result for solar mass production

Hoe komt het dat China goedkoper is?
De chinezen hebben zich toegelegd op massaproductie van een beperkt aantal typen. Dit garandeert lage kosten en constante kwaliteit. Een extra voordeel is dat de chinese overheid de energie-sector stimuleert middels een lange termijn beleid.

Het grondstoffen voordeel
Een tweede voordeel is dat grondstoffen en basismaterialen in ruime mate uit eigen regio en dus tegen de beste prijs beschikbaar zijn. De wereld toplijst van zonnepanelen leveranciers wordt gedomineerd door aziatische bedrijven en deze rangorde blijft jaar na jaar nagenoeg hetzelfde.
Conclusie: er is niets mis mee als u panelen koopt met oorsprong China, Maleisie of Taiwan. De top 10 bedrijven leveren A-kwaliteit tegen een constante en goede prijs.

Image result for solar reporter

Voorlichting over solar-systemen
Laat u altijd goed voorlichten door de leverancier van DHZ pakketten of door de installateur. Hetgeen gezegd is over zonnepanelen geldt in principe ook voor de trends in OMVORMERS. SolarWindBioShop, een bekende leverancier van DHZ pakketten in de Benelux, geeft online en op locatie adviezen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beste software voor calculatie op afstand.
SMA blijft het topmerk in omvormers en veelgevraagd  bij onze klanten in Belgie. In Nederland zijn de merken OMNIK en GOODWE goed ingeburgerd vanwege kwaliteit, prijs, garantie en after sales service.

U kiest voor een duurzame oplossing voor uw energie voorziening
U wilt besparen op de ieder jaar duurder wordende stroom en wil graag minder ( lees onafhankelijk) worden van de grote netwerken, zoals Essent, Nuon e.d.. De dakconstructie en uw eigen stroomverbruik (misschien een of meer elektrische auto’s in de toekomst?) bepalen o.a. wat voor u de beste oplossing is. Ieder dak is anders en daarom is advies  door een solar-expert altijd aan te bevelen.

De prijs van een zonnepanelen-installatie wordt bepaald door:
a) de panelen. Keuze uit mono, poly of dunne film panelen
b) de omvormer. Keuze uit string omvormer, micro omvormer of omvormer met Optimizers
c) montagematerialen. Groot aanbod voor platte en schuine daken o.a. Clickfit en vanderValk.
d) monitoring systeem. Gratis bij o.a. Solaredge, Omnik en Goodwe.
e) DHZ installatie met advies of laten installeren.

SolarWindBioShop (a LEUDAL TRADING COMPANY) biedt  meerwaarde voor uw woning tegen een gunstige prijs. De ontwikkelingen op de solar-markt worden constant gevolgd; het clienteel kan hierdoor altijd tijdig de beste oplossing aangeboden kan worden.

Hoe mooi ziet uw solar-dak uit?
Omdat zonepanelen  meer dan 25 jaar meegaan is de keuze voor een goed uitziend dak  een belangrijk thema. Uw huis wordt meer waard. De terugverdientijd van uw investering in zonnepanelen wordt o.a; bepaald door het aantal zonnepanelen, de hellingshoek en het berekende rendement van uw installatie. Teveel opgewekte energie kunt u tijdelijk opslaan in het net (SALDEREN). Het ziet er naar uit dat salderen tzt niet meer gratis is en er tijdig voldoende mogelijkheden zijn voor opslag in accu’s tegen een goede prijs

Image result for batterij opslag zonnepanelen
Wordt stroom gratis?
JA, de tendensen zijn er.
Over 10 jaar alleen betalen voor opslag en transport van energie.

Mrs WdF Verkoelen-Leal

Overgang naar een nieuwe energie economie | SolarWindBioShop

Energie in de overgang – onontkoombaar. Hernieuwbare energie, energie efficiency en lage-emissietechnieken vormen de basis van de op nieuwe energie vormen gebaseerde economie. De rendementen van windturbines zijn constant stijgende. Stroom wordt steeds goedkoper. Dit geldt in nog meer voor stroom geproduceerd met zonnepanelen.SolarWindBioShop-Blog

Het energie landschap verandert.  Er zijn een aantal convergerende technologien  die als drijvende kracht voor de overgang fungeren. Het gecombineerde resultaat hiervan zal invloed hebben op hoe we reizen, hoe we leven en de manier waarop onze steden en huizen worden ontworpen, onze brandstof leveranties en de houding tegenover energie efficiency; en bovendien hoe we met elkaar communiceren.
Een van de technologien die die de pioniersfase achter zich hebben gelaten is zonne-energie;  Zonne energie vormt de laatste 5 jaar een groot deel van onze energiewereld. Photo-voltaische zonne-energie kan steeds beter concurreren met andere vormen van energie. PV- energie zal nog vel goedkoper worden.

Een ander thema is energie opslag. Verbetering in batterij technologie en kosten reductie helpen om de overgang soepeler te laten verlopen. De voorzet van Tesla in de consumentenmarkt is slechts het begin van een tijdperk waarin de  elektrische auto de standaard zal worden. In elke elektrisch aangedreven auto zit een batterij die een doorsnee huishouden meerdere dagen van stroom kan voorzien. Onze auto’s gaan fungeren als mobiele batterijen, waar je je huis mee van stroom kunt voorzie.; We zullen ook batterijen in ons huis installeren als complement op onze solar systemen op het dak. Stroom-netten gaan hiervan gebruik maken om hun net te optimaliseren.

Het nieuwe energie landschap zal complexer worden en vragen om interactie tussen energie leveranciers en gebruikers en wel in een mate als niet eerder voorgekomen; Het energie “internet” zal bestaan uit een groot aantal apparaten die alle onderling verbonden zijn. Apparaten die stroom produceren, opslaan en andere die energie gebruiken. Deze apparaten communiceren  hun energie overschot en tekorten en transporteren de energie naar plaatsen waar ze het meest nodig is. Bovendien zullen ze consumenten de mogelijkheid bieden om op afstand hun apparaten te beheren voor een maximale energie opbrengst. Consumenten krijgen meer zeggenschap over hun energie verbruik, de soort en hoe –  alles wordt digitaal.

Het “smart grid” wordt eveneens volwassen; het oude net zal echter niet overbodig worden. De bestaande infrastructuur  maakt het voor gebruikers mogelijk om energie te leveren en af te nemen  tegen de beste prijs en op de meest betrouwbare manier (stabiel netwerk).
Snelle innovatie zal gepaard gaan met winnaars en verliezers. De toekomst biedt veel kansen.
Een bijkomend voordeel van de energie transitie is de waarde voor het milieu in de vorm van reductie van CO2. Kolen, olie en gas zullen  evenwel nog geruime tijd blijven als primaire energie grondstof, maar we zullen er een beter en efficienter gebruik van gaan maken.

WdF Verkoelen-Leal (SolarWindBioShop  volgt voor u de ontwikkelingen op de energiemarkt)

Zonnepanelen DHZ Pakketten

 

Ben je een beetje handig? Of heb je een kennis of vriend die mee kan helpen dan zijn de pakketten van SolarWindBioshop voor u gemaakt. We leveren complete sets van klein tot groot en met duidelijke instructies. Onze experts helpen u graag bij het maken van de beste keuze.energy-man

Elk dak is anders
Geen probleem . . . . . we maken maatwerk voor u en GRATIS een vrijblijvende offerte.
Standaard is vaak niet de beste oplossing. Misschien hebt u een dakkapel of schoorsteen die schaduw geeft of bijv. grote bomen die deelschaduw geven.  We gebruiken de modernste calculatie-systemen om een passende offerte te maken, zodat een bezoek op locatie vaak niet nodig is.
Bekijk eerst hoeveel ruimte u op uw hellend of plat dak hebt. U hebt keuze uit standaard POLY zonnepanelen (blauw) of MONO (iets hogere opbrengst) tot esthetisch verantwoorde (FULL BLACK) zonnepanelen.
De panelen worden in string (serie) aangesloten op een string-omvormer (dit is de standaard) welke de gelijkstroom van de panelen omzet in wisselstroom. Verder kunt u kiezen voor een omvormer met optimizer (systeem Solaredge)  of micro-omvormers (1 omvormer per paneel).

We leveren materialen van top-leveranciers o.a. panelen van JA Solar en Canadian Solar. Omvormers van het topmerk SMA en verder o.a. Omnik en GOODWE.
Ook in montagematerialen voor schuine en platte daken hebben we een ruime keus.

De trend is MONITORING
De meeste merken omvormers bieden de mogelijkheid om de prestaties van uw panelen continu te bekijken via een internet-portal.

Toekomst -BATTERIJ opslag
Overmaat geproduceerde energie levert u gewoon terug aan het net en gebruikt u weer wanneer u extra energie nodig hebt. Dit heet SALDEREN. Over enige jaren zal deze regeling waarschijnlijk komen te vervallen. Het ziet ernaar uit dat tegen deze tijd betaalbare accu’s voor opslag beschikbaar komen.
We volgen voor u de ontwikkelingen nauwgezet en informeren u graag regelmatig middels onze gratis nieuwsbrief  “SOLAR Reporter”.

U bent ook welkom in onze (binnenkort te openen) winkel in Roermond. We leveren alle pakketten franco af in Nederland en Belgie.

Enige veelgebruikte termen:
CIS  = Copper Indium Selenide
Omvormer = Inverter
PV = Poto Voltaic
Silicium = de basis voor zonnecellen
Wp  = Wattpiek
Zonnepanelen Poly, Mono en thin film
Zonnepaneel = een paneel bestaat uit zonnecellen

Micro omvormers voor kleine DIY systemen

Micro omvormers zijn er in veel merken.  Wereldwijd nr. 1 is de pionier Enphase (sterke positie in USA), verder APS , Enexcis, SMA en veel andere merken.

Wil je een aantal panelen vervangen of heb je een dakdeel met veel schaduw  –   kies dan voor een micro omvormer . Direct 230 V .

APS-MICROAPS levert  een DUO omvormer die geschikt voor elk twee zonnepanelen. Deze omvormers kunnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden; hierdoor bent u flexibel in het toepassen. U kunt beginnen met een enkele Micro Omvormer. In de toekomst kunt u dit uitbreiden bijv/ 5 omvormers!
U hoeft dus niet direct een grote investering te doen, maar u kunt dit naar eigen behoefte invullen.

De APS 500 micro omvormer is de ideale oplossing voor systemen waarbij een deel van de zonnepanelen zich gedurende de dag deels in de schaduw bevindt. Doordat beide panelen zijn eigen micro omvormer hebben, heeft schaduwval op een van de 2 panelen geen invloed op de opbrengst!
In verhouding zijn deze micro-omvormers  aantrekkelijk geprijsd. Verder geeft het ook grote voordelen als je niet een ideale plaats hebt voor je zonnepanelen in verband met schaduw. Je jaaropbrengst is dan met dit systeem van micro- omvormer hoger dan wanneer je 1 grote string-omvormer  zou gebruiken. Afhankelijk van de situatie kan Op jaarbasis kan dit voordeel oplopen tot boven de 20%.

 

 

 

 

SolarTrends 2016 – Opslag in Accu’s | SolarWindBioShop

Elke innovatie begint met een product. Zo ging het met de thuiscomputer, de laptop, de mobiele telefoon en vele anderen. Bij belangrijke innovaties blijft het niet bij een product. Men ziet nu al steeds meer thuis-accu’s op de markt komen – verschillende capaciteiten, verschillende technieken en verschillende prijzen. Massale productie zal binnen enige jaren zorgen voor forse prijsdalingen, zoals ook bij zonnepanelen is geschied.Batterij-opslag-SolarCity

In Duitsland zijn er diverse aanbieders van accu’s voor opslag van zonne-energie. In USA wordt de toon gezet door Elon Musk die batterijen voor opslag in massa gaat produceren om hiermee een doorbraak te forceren. Een groot aantal fabrikanten van omvormers bieden inmiddels speciale omvormers aan in combinatie met batterij-opslag.

In de toekomst wordt eigen verbruik van zelf geproduceerde energie belangrijker. Het wordt rendabeler om het eigen verbruik van zelf opgewekte energie te verhogen. Particulieren en bedrijven kunnen veel voordeel hebben van het tijdelijk oslaan van energie. Overtollige energie opslaan wanneer ze minder nodig hebben of deze gebruiken wanneer het economisch (piekuren) het meest voordelig is. De nieuwe generaties zonnepanelen gaan minstens 30 tot 40 jaar mee en degraderen in de tussentijd nauwelijks  ( zie BenQ Sunforte, Panasonic HIT en Solarworld). Vlgs SOLARWATT (Bosch groep) levert dit tot 25 procent meer opbrengst dan bij traditionele panelen.

BenQ-330WP

Slimme produkten en minder losse verkoop. Particulieren kopen nu nog bijna altijd alleen losse zonnepanelen voor het opwekken van hun eigen energie. Zonnepanelen zullen in de toekomst steeds vaker deel gaan uitmaken van een compleet beheer-systeem. Hierbij moet je denken aan een solar-systeem met opslag in batterijen, slimme meters die apparaten inschakelen op de tijden dat het systeem de meeste stroom oplevert. De marktleider SMA is hierin al ver gevorderd – denk aan SMA Smart Home. Zonnepanelen zullen hierdoor in de toekomst minder los verkocht worden, maar deel gaan uitmalen van een compleet systeem.

WdF Verkoelen-Leal

Solarsets op Maat | SolarWindBioShop

Een zonnepanelen systeem is niet goedkoop in aanschaf. Daarom is het belangrijk dat je de juiste keuzes maakt. Hierbij helpen we je graag. Op onze website SolarWindBioShop bieden we een groot aantal voorbeelden, zodat je alvast een eerste selectie kunt maken.  Omdat elk dak en elke situatie anders is, komen we graag met je op basis van een voorlopige offerte tot een definitieve keuze.

Solar-Frontier-module

Wat zijn de trends in 2016?
Steeds meer mensen kiezen voor een systeem met Solaredge omvormer en SE-Optimizers. Veel klanten gingen vorig jaar al een stap verder en kozen voor All Black zonnepanelen van het toonaangevende merk “JA Solar” . Populair zijn de panelen van 265 en 270 Wp met geintegreerde optimizer (per paneel).

Esthetische verantwoorde uitstraling is eveneens een top prioriteit voor veel klanten. Hierbij moet je denken aan de plaatsing op het dak en de kleur van de panelen. Behalve de Mono All Black zonnepanelen hebben we veel tevreden klanten met de CIS panelen van Solar Frontier.

Omvormers van de nieuwe generatie komen vaak uit China (grote interne markt). Bekende merken zijn o.a. Omnik en Goodwe (beide goede service in de benelux). Langere levensduur (vaak 10 jr garantie v/h  5 jr), betere warmteafvoer, lichter, kleiner volume en hogere efficientie zijn de voornaamste kenmerken. Voor elke situatie van klein tot groot is er voldoende keus tegen een scherpe prijs.

Monitoring van solarsystemen is eveneens heel populair.

Opslag in accu’s wint terrein. Een doorbraak in prijs zal nog wel even duren.

Zoals je kunt zien . . . . de solarmarkt blijft vol in beweging.

Mrs Wdf Verkoelen-Leal

De vijf schone energie pijlers | SolarWindBioShop

Energie opwekken met zonnepanelen  – energie tijdelijk opslaan in accu’s  – energie beheren door monitoring op opstand en allemaal een elektrische auto  . . . de markt blijft in beweging.

De schoonste energie is zonne energie –  blijvend gratis en in overvloed. We leveren uitsluitend zonnepanelen die voldoen aan de hoogste standaarden (gewaarborgd door de nodige certificaten). Dit geldt ook voor de omvormers welke gelijkstroom van de zonnecellen omzetten in geschikte 1-fase of 3-fase wisselstroom. Voor elk type dak is er een oplossing door gebruik te maken van gecertificeerde montagesystemen van de beste materialen. Kabels en connectoren hebben een grote invloed op de levensduur en betrouwbaarheid van het zonne-energie-systeem.  SolarWindBioShop biedt u een grote keuze en vriendelijke prijzen.

Wind. Het omzetten van wind in elektrische energie gebeurd met succes over de gehele wereld (meer dan 250.000 windturbines verspreid over de gehele wereld).
Van klein tot groot. Het spaanse bedrijf Bornay bv. heeft al meer dan 40 jaar ervaring met de productie van kleine windturbines.

Opslag. Het opslaan van energie is de toekomst. Opslag maakt je geheel onafhankelijk van het net, hetgeen in de toekomst zorgt voor een kostenreductie. Verschillende duitse bedrijven zijn hard aan het werken om de kosten voor opslag in batterijen wezenlijk te verlagen. Het amerikaanse Tesla is een van de pioniers op dit gebied. Door intensieve research bij universiteiten en bedrijven en de aanzetten tot massa productie wordt een doorbraak, gelijk als bij zonnepanelen is geschied, op relatief korte termijn verwacht.

e-Mobility. Elektrisch rijden wordt steeds meer de norm. Dit betekent dat oplaadpunten steeds belangrijker worden. Laadpalen zijn er voor wandmontage en als laadpaal. Ook goed te combineren met solar carports.

Off-Grid. Stroom is niet altijd vanzelfsprekend. Toch  wil je graag kunnen genieten met een boot op zee of van de stilte van een natuurgebied. Dat is mogelijk  en er zijn verschillende oplossingen voor recreatieve en marine toepassingen. Zonnepanelen en windturbines kun je combineren met opslag ib accu’s en diverse hybride omvormers.