Zon- en Wind-Energie – de winnaars komen eraan | SolarWindBioShop

Veel mensen geven de voorkeur aan zonnepanelen en windturbines boven andere vormen van energie. Windturbines zijn in een periode van 20 jaar steeds verder ontwikkeld. De eerste turbines hadden bladen van slechts enige meters. Nu is de lengte van een blad al meer dan 50 of 80 meter. Dit betekent in combinatie met een hogere mast dat de opbrengst min of meer kwadratisch toeneemt.  De kosten per kWh dalen drastisch. Deze sector heeft bovendien veel bijgedragen aan de werkgelegenheid.

De ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen gaan gelijk op met de trends in wind energie. De bouwstenen van een zonnepaneel, de zonnecellen, worden ieder jaar beter. De opbrengst per cel neemt toe, de prijzen dalen en de kwaliteit wordt beter. In 2016 kun je uitgaan van panelen met een capaciteit van 260 tot 285 Wattpiek (bv. solar-lv5 Riecium).

De kwaliteit van omvormers, die de gelijkstroom van de panelen omzetten naar voor het net geschikte wisselstroom, neemt ieder jaar toe. Grotere productie lijkt ook hier tot betere kwaliteit en lagere prijzen (goede kwaliteit omvormers uit China).

Hetzelfde geldt, hoewel in mindere mate, voor de montagesystemen. De montagesystemen worden ieder jaar verder verbeterd, zodat de montagetijd oor de installateur korter wordt. Dus vooral tijdwinst (tijd=geld). Bv. FlatfixFusion .RProFlatfixFusion-2

Vanaf 2015 zie je een enorme stijging in de monitoring op afstand van solar systemen.  De marktleider is Solaredge met het systeem van Optimizers. Controle tot op elk afzonderlijk paneel is hiermee gegarandeerd.

 

Om fluctuaties in aanbod en vraag naar energie beter te kunnen opvangen wordt wereldwijd veel energie en geld gestoken in opslag van energie. Er is hier nog geen duidelijke winnaar aan te wijzen. Lithium-ion Batterij-opslag-SolarCity worden momenteel het meest toegepast. Op universiteiten en bij bedrijven worden veel technieken getest en geprobeerd bestaande systemen verder te verbeteren en de kosten te verlagen. Het is zeer waarschijnlijk dat tussen nu en 10 jaar hierin grote vooruitgang geboekt zal worden.

electriciteitsmeter

Ondertussen zullen de netwerken aangepast moeten worden aan het wisselend aanbod van vnl. zon- en wind-energie.
Mrs WdF Verkoelen-Leal

 

Zonnepanelen – de basis voor starters | SolarWindBioShop

Voorzie uw huis van uw eigen elektrische energie. Een klein photovoltaic systeem (PV) kan al een betrouwbare en niet vervuilende producent van elektrische energie zijn voor uw huis. Bovendien is het milieuvriendelijk en niet vervuilend. Zo’n systeem is  ook geschikt voor locaties waar het te duur of onmogelijk is om elektriciteit te ontvangen via de gewone hoogspanningslijnen.

monitoring

Omdat PV systemen zowel gebruik maken van direct als diffuus zonlicht zijn zonnepanelen overal in Nederland en Belgie te plaatsen.  De hoeveelheid geproduceerde energie door een solar systeem is echter afhankelijk van hoeveel zonne-energie er op valt.

PV systemen kunnen zowel groot als heel klein zijn. Je kunt het systeem verbinden met het net (overmaat stroom terugleveren en weer opvragen op het moment dat je de stroom nodig hebt) of als stand-alone gebruiken (camping, afgelegen locatie e.d.)

Soorten zonnecellen
Zonnecellen vormen de bouwblokken van een PV-systeem en zijn opgebouwd uit halfgeleider materialen.  Als zonlicht wordt geabsorbeerd door deze materialen, komen elektronen vrij uit hun atomen. Dit fenomeen noemt men “foto-elektrisch effect”.  De vrije elektronen produceren een elektrische stroom. Alleen zonlicht van bepaalde golflengtes werkt effectief om stroom op te wekken. PV systemen kunnen ook bij bedekte hemel, dus bij diffuus licht, stroom produceren, echter niet zoveel als op een zonnige dag.

Semiconductor materialen (halfgeleiders)
Silicium blijft het meest gebruikte materiaal voor zonnecellen, zoals de typen
–  monokristallijne zonnecellen
–  polykristallijne zonnecellen

De absorptie-coefficient van een materiaal geeft aan hoe ver licht van een bepaalde golflengte (energie) in het materiaal kan penetreren voordat het geabsorbeerd wordt.  De absorptie-coefficient is afhankelijk van het type cel en van de golflengte van het er op vallende licht.

De bandbreedte
van een halfgeleider is een hoeveelheid energie. De bandbreedte geeft de minimum energie aan die nodig is ome een elektron los te maken uit zijn atoom tot de vrije staat. Hier ontstaat de elektrische geleiding (de stroom).

Solar-Frontier-moduleDunne film
Dunne film zonnecellen zijn slechts enige micrometers dik en kunnen daarom gebruikt worden voor o.a. dakshingles en dakpannen, gevel-elementen , beglazing van atria’s , daglichtkoepels e..d. Deze panelen beginnen steeds meer op de markt te komen. Tot nu toe is de efficiency lager.

Een standaard zonnepaneel bestaat uit de volgende elementen:
– een transparante toplaag, meestal glas
– een dunne filmlaag, meestal ethyl vinyl acetaat, die de lagen verbindt
– een achterlaag, die het indringen van water en gassen verhindert (meestal Tedlar)
– een frame rondom, meestal aluminium.

Wattpiek
De capaciteit van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (maximum haalbare opbrengst onder laboratorium omstandigheden).
Montage
Zonnepanelen worden meestal vast gemonteerd op een frame (plat of hellend dak). Voordelen: geen bewegende delen en een lichte constructie is voldoende. Een zgn.”sun tracking systeem” dat met de zon meebeweegt levert meer energie, is doorgaans veel duurder in aanschaf.
Energie prestatie
Zonnecellen gaan op den duur iets achteruit in kwaliteit (degradatie).
Energie opbrengst
De geproduceerde energie (gelijkstroom) wordt middels een omvormer omgevormd naar voor het net geschikte wisselstroom.

Specificaties:
Voor meer info zie de datasheets van de diverse leveranciers  (voorbeeld).

WdF Verkoelen-Leal

Hoe kies je een passende omvormer | 7 Tips van SolarWindBioShop

Omvormer en Zonnepaneel matchen. Kiezen voor een duitse of chinese omvormer  – zijn de verschillen nog groot? Ga niet alleen af op de keuze van de installateur. Veel installateurs hebben wel kennis van de montage, maar minder van omvormers.

03A-SMA

Het Vermogen van de omvormer
In doorsnee wordt gekozen voor een omvormer die 20% kleiner is en maximaal 10% groter is dan het vermogen van alle panelen tesamen. De capaciteit van de zonnepanelen wordt aangeduid in Wp (Wattpiek). Het berekende totale vermogen halen we in de praktijk niet. Liggen de panelen niet ideaal op het Zuiden en onder de beste tilthoek dan kan vaak volstaan worden met een kleinere omvormer.

Omvormer met aanduiding TL
Transformatorloze omvormers (meestal aangeduid met TL) hebben meestal een hoger rendement oftewel minder verlies. In Belgie worden vaak omvormers met transformator gebruikt wegens de regels van de regionale stroomleveranciers.

Omvormer en groep in Meterkast
electriciteitsmeter
De hoofdaansluiting is in Nederland meestal gezekerd met 25 of 35A.  Een groep is in de regel  gezekerd met een factor 1,6 lager dan de hoofdaansluiting. Als voorbeeld 25A  en een groep 16A; idem bij 35A geldt voor de groep 25A.

Omvormer en Geluid
Omvormers zijn niet geheel geluidloos  (zie het betr. datasheet). Sommige omvormers hebben een ventilator. De meeste omvormers werken echter met convectiekoeling, hetgeen ook enig geluid geeft.

Schaduw ja/nee  … een verhaal apart
Hebt u last van schaduw dan is dit een belangrijk punt  om te kiezen voor een systeem met Optimizers (meest toegepast “Solaredge”) of Micro-omvormers (bv. Enphase of APS).

Omvormers en lengte van een String
Er moeten  altijd een minimaal aantal panelen op een string aangesloten, eveneens is er een maximum. 

Garantie op Omvormers
Standaard geldt een garantie van 5 jaar (bv. het topmerk SMA), echter de merken Omnik en Goodwe geven 10 jr. Voor Solaredge geldt 12 jr op de omvormer en 24 jr op de Optimizers.

Merken Omvormers
Er zijn tientallen merken omvormers, zoals de europese merken SMA, Mastervolt, Danfoss, Kostal, Fronius, Diehl AKO,Steca, etc en de aziatische merken Omnik, Goodwe, CHINT, Eversolar en Nari.

Een extra punt is de Monitoring
De meeste omvormers bieden de mogelijkheid om via een ethernetkabel de opbrengst van een systeem uit te lezen. Ook Wifi wordt steeds meer gebruikt . Omvormers van Omnik en Goodwe worden standaard geleverd met een interne wifi. Een van de mooiste oplossingen is het systeem Solaredge, waarbij je continu de opbrengst  per paneel kunt uitlezen.SolarEdge-Omvormer

 

CIS zonnepanelen voor architecten, kantoren en moderne gebouwen

Naast de bekende modellen van Solar Frontier kunnen we binnenkort een heel mooi zwart CIS paneel leveren van AVANCIS.

Het paneel levert 125 Wp en heeft de afmetingen van ca. 160 x 60 cm.

Met deze maatvoering is het heel interessant voor architectonische oplossingen bv. gevelbeplating. Zie onderstaande foto

AVANCIS-CIS

 

Meer info.. stuur ons een email

 

 

 

 

SDE budget 2016 verhoogd | SolarWindBioShop

Minister Kamp meldt het volgende: ‘Veel hernieuwbare energietechnieken zijn  de afgelopen jaren verder doorontwikkeld, waardoor kostenreducties behaald zijn.
Zo is de kostprijs van zon-pv sinds 2009 met maar liefst 70 procent gedaald. Dit is goed nieuws, want deze projecten zijn nodig om de sprint richting 2020 in te zetten.
Nu is het zaak om vaart te maken en de uitrol te versnellen. Die noodzaak om te versnellen komt ook tot uiting in het budget dat ik in 2016 beschikbaar zal stellen voor de SDE+.’ Kamp verhoogt het SDE+-budget naar 8 miljard euro. De eerste ronde zal in maart zijn en hiervoor zal ik een budget openstellen van 4 miljard euro. In september zal vervolgens een tweede ronde volgen met een vergelijkbaar bedrag.’

Citeren

Betaalbare Zonnepanelen voor nederlanders en belgen

In 25 jaar kunt u meer dan 20.000 euro besparen op uw stroomkosten door een eigen zonnepanelen systeem. Investeert u nu in zonnepanelen dan profiteert u tientallen jaren van de door uzelf opgewekte stroom.  Uiteraard levert dit aanzienlijk meer op dan de rente op uw spaargeld!

Nederlanders reduceren de kosten voor een solar-systeem door direct de betaalde BTW terug te vragen (SolarWindBioShop helpt gratis). Door zelf te plaatsen spaart u nogmaals extra een flink bedrag.

Voor Vlamingen en in het algemeen voor belgen gelden andere regels. SolarWindBioShop is vertrouwd met deze regels die vaak per regio en stroom leverancier anders zijn.

Onderstaand een artikel uit de krant:

Negentig procent van de eigenaars van zonnepanelen geeft voor fotovoltaïsche panelen, die het zonlicht in elektriciteit omzetten, een tevredenheidsscore van minstens 8 op 10. Voor thermische panelen, bedoeld om water op te warmen, ligt dat aantal op 70procent. Dat blijkt uit een enquête van Test-Aankoop, waaraan zowat 3.400 eigenaars meewerkten.

De voordelen van een eigen zonnepanelen systeem:
–   duizenden euro’s besparen
–   verhoogt de waarde van uw woning
–   nauwelijks onderhoud
–   goed voor het milieu
–   minder afhankelijk van uw stroom leverancier

Solar Frontier Zonnepanelen | Fraunhofer vergelijkt en meer

Concurrentie voordelen van de CIS technologie van Solar Frontier.  Bekijk de resultaten van een test opstelling van 30 kWp in Duitsland. Verder een 12 maanden onderzoek van het gerenommeerde Fraunhofer Instituut. Verder een test-opstelling in Nederland en een in Griekenland.

SF-hoge-schaduw-tolerantie

Bekijk de originele rapporten van Solar Frontier      Vergelijking      SF-folder

SolarWindBioShop wil u graag uitgebreid informeren over de mogelijkheden met Solar Frontier – speciaal aanbevolen voor Oost-West opstellingen op platte daken.

Hoe de beste omvormer kiezen? | 7 vuistregels van SolarWindBioShop

De 7 punten waar u minimaal op moet letten. Ga niet alleen af op de keuze van de installateur. Veel installateurs hebben wel kennis van de montage, maar minder van omvormers.

PLATINUM-001APS-MICROSolarEdge-Omvormer

 

 

 

 

Het Vermogen van de omvormer
In doorsnee wordt gekozen voor een omvormer die 20% kleiner is en maximaal 10% groter is dan het vermogen van alle panelen tesamen. De capaciteit van de zonnepanelen wordt aangeduid in Wp (Wattpiek). Het berekende totale vermogen halen we in de praktijk niet. Liggen de panelen niet ideaal op het Zuiden en onder de beste tilthoek dan kan vaak volstaan worden met een kleinere omvormer.

Omvormer met aanduiding TL
Transformatorloze omvormers (meestal aangeduid met TL) hebben meestal een hoger rendement oftewel minder verlies. In Belgie worden vaak omvormers met transformator gebruikt.

Omvormer en groep in Meterkast
De hoofdaansluiting is in Nederland meestal gezekerd met 25 of 35A.  Een groep is in de regel  gezekerd met een factor 1,6 lager dan de hoofdaansluiting. Als voorbeeld 25A  en een groep 16A; idem bij 35A geldt voor de groep 25A.

Omvormer en Geluid
Omvormers zijn niet geheel geluidloos  (zie de betr. datasheet). Sommige omvormers hebben een ventilator. De meeste omvormers werken echter met convectiekoeling, hetgeen ook enig geluid geeft.

Schaduw ja/nee  … een verhaal apart
Hebt u last van schaduw dan is dit een belangrijk punt.  Het vermogen van de zonnepanelen wordt bepaald door de zwakste schakel in een serie dwz het paneel met schaduw (“tuinslang-effect”). Dit kunt u op 2 manieren beperken nl. door een omvormer te kiezen met meerdere trackers (MPPT). Een tracker optimaliseert het vermogen van een string, Het alternatief  zijn micro-omvormers (bv. Enphase of APS)of een lichte omvormer met Optimizers (meest bekend SolarEdge).

Omvormers en lengte van een String
Er moeten  altijd een minimaal aantal panelen op een string aangesloten worden (minimale spanning) en zo is er ook een maximum (zie betr. datasheet). Voor het merk Solaredge geldt een minimum van 8 panelen voor een 1-fase omvormer. Voor kleine systemen tot 8 panelen zijn micro-omvormers (1 per 1 of 2 panelen) een optie; stringlengte is hierbij niet van toepassing. omdat elk paneel apart aangestuurd wordt.

Garantie op Omvormers
Standaard geldt een garantie van 5 jaar. Verschillende merken geven inmiddels standaard 10 jaar. Je kunt in het algemeen ook bijverzekeren. Dit is meestal vrij duur. Omdat omvormers meestal langer meegaan dan de garantieperiode heeft het weinig nut om bij te verzekeren.

Merken Omvormers
Er zijn tientallen (meer dan 100) merken omvormers. Behalve de bekende europese merken, zoals SMA, Steca, Fronius, Diehl, Mastervolt etc zijn er inmiddels ook uitstekende aziatische merken (vnl. China), zoals Omnik, Goodwe, Growatt e.d.
De grote interne chinese markt heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit de laatste paar jaar enorm verbeterd is.  Ook o.a. ABB (Power One) horen tot de betere merken.
Verder is er het uiterst succesvolle Solaredge met Optimizers en diverse merken micro-omvormers (o.a. APS en Enphase).
Ook omvormers van een europees merk worden vaak in een Aziatisch land geproduceerd vlgs. de normen van het betr. merk.

Een extra punt is de Monitoring
De meeste omvormers bieden de mogelijkheid om via een ethernetkabel de opbrengst van een systeem uit te lezen. Ook Wifi wordt steeds meer gebruikt . Omvormers van Omnik en Goodwe bijv. worden standaard geleverd met een interne wifi. Een van de mooiste oplossingen is het systeem Solaredge, waarbij je continu de opbrengst  per paneel kunt uitlezen.

Duurzaamheidslening voor zonnepanelen

Groene Lening , Eco Lening , Voordelig Lenen.
Heb je onvoldoende middelen of wil je snel aan de slag dan is financieren van een solar-systeem een mogelijkheid.  De groene leningen hebben als kenmerk een lage rente.

Sinds kort is er een nieuwe financieringsvorm bijgekomen nl. crowdfunding.  Je probeert dan het bedrag dat je nodig hebt voor bv. zonnepanelen of een zonneboiler van particulieren te lenen. Je moet een goed verhaal hebben en een passende rente en aflossingstermijn aanbieden. Voor het financieren van zonnepanelen zie o.a. geldvoorelkaar.nl

Voor iedere lening gelden voorwaarden om in aanmerking te komen.
Aan onderstaande eisen moet je minimaal voldoen:

 – in bezit van een eigen woning
 – een aantoonbaar vast inkomen uit dienstverband of een uitkering
 – woonachtig in Nederland
 – niet ouder dan 70 jaar
– de lening is financieringstechnisch verantwoord
– je gebruikt de lening voor een goedgekeurde investering

Samenwerking met SVn
Op de website van SVn kunt u een lening aanvragen met een gunstige rentevoet.  U kunt slechts eenmaal een lening aanvragen. Het principe van de lening is vergelijkbaar met een bouwdepot.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting. Het SVn zal een kredietwaardigheidtoets uitvoeren en bepalen of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening

Zonnepanelen Kopen met een Goedkope Lening
De Energiebespaarlening van de oveheid is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.

Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim!

Goed om te weten

  • Boetevrij aflossen
  • Tot maximaal € 25.000 lenen
  • Rente 2,6% (looptijd 10 jaar)

Voor voorwaarden zie https://www.energiebespaarlening.nl

Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd een rentekorting van 3% op de 10- of 15- jaars vaste rente van SVn. De lening wordt onderhands verstrekt.

Een lening afsluiten
Stap 1: informeer of u in aanmerking komt bij uw gemeente
Stap 2: Van uw gemeente of provincie ontvangt u bij de toewijzingsbrief een aanvraagformulier, checklist  en een model werkgeversverklaring. U vult het aanvraagformulier in en verzamelt alle informatie die u nodig heeft volgens de checklist. Stuur het aanvraagformulier en alle benodigde informatie naar SVn.
Stap 3: Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en financieel getoetst op haalbaarheid

 

 

Waarom Infrarood Verwarming? Part. 1 | SolarWindBioShop

Het is een natuurlijke wijze van warmte overdracht  – vergelijkbaar met de warmte van de zon. De zon verwarmt de aard en deze geeft de opgenomen warmte weer terug aan de lucht. De infrarood straling bereikt de objecten zoals vloewr, muren personen e.d.

U verwarmt op deze manier oppervlakken (vierkante meters) en en geen volume (kubieke meters).  Infrarood verwarming maakt gebruik van elektriciteit. Gas daarentegen is duur en wordt op den duur alleen maar duurder (schaarse fossiele brandstoffen).  Door de gelijkmatige verwarming voelt infrarood verwarming ook bij lage temperaturen zeer comfortabel aan.

Met infrarood verwarming kiest u voor een comfortabele en financieel aantrekkelijke manier van verwarmen. Modern en duurzaam.

De 8 voordelen van infrarood:

  • tot wel 50% besparen op energiekosten
  • geen leidingen aanleggen (gas of cv) alleen een stopcontact nodig
  • panelen in alle denkbare vormen en design
  • gezonde warmte , lange golf infrarood zorgt voor een goede doorbloeding en dat bevordert herstel van de spieren (ref. Infraphil lamp)
  • snelle opwarming… direct AAN/UIT , ideaal voor ruimten die  weinig gebruikt worden
  • alleen energieverbruik bij warmtevraag

Meer info volgt (toepassingen)